Vytvorenie internetového obchodu

(ceny sú uvedené vrátane dane):

Vytvorenie štandardného internetového obchodu so slovenskou lokalizáciou a prevádzka internetového obchodu spravovaného vlastníkom obchodu (zahŕňa webhosting, vlastné meno domény a e-mailové schránky pre túto doménu)

99,- €/ročne
Inštalácia vlastnej témy (dizajnu e-shopu) z ponuky PrestaShop-u 49 € + cena témy
Rozšírenie možnosti platenia slovenskej banke cez internet banking alebo kartou  100,-  € / pre každý spôsob
ALL INCLUSIVE !!!
Mesačný poplatok za kompletnú správu internetového obchodu, vrátane aktualizácie údajov na základe podkladov od vlastníka (zahŕňa aj prevádzku domény s vlastným menom, vytvorenie a naplnenie internetového obchodu ).

129,-€/mesačne *

* v prípade kompletnej správy internetového obchodu, vychádzame z predpokladaného počtu položiek do 100 kusov  a 10 aktualizácií mesačne. Po niekoľkých mesiacoch reálnej prevádzky, prehodnotíme výšku mesačných poplatkov na základe reálnej potreby a skutočného počtu požiadaviek na aktualizáciu.