Základné webhostingové služby

(ceny sú uvedené vrátane dane a zahŕňajú aj cenu domény!!! - www.vlastnemeno.sk):

 
Ročný poplatok za prevádzku stránky vytvorenej pomocou Webových stránok Google 
(20 e-mailových adries a meno domény)

24,- €/ročne 
 
Ročný poplatok za prevádzku jednoduchej domény bez databázy (diskový priestor max. 500MB, 20 e-mailových adries a meno domény)

48,- €/ročne 
 
Ročný poplatok za prevádzku domény s databázou (diskový priestor max. 1GB, max. 20 e-mailových adries a meno domény)
 
72,- €/ročne