Kontakt

O nás:
Naša spoločnosť vznikla v roku 2009.  
Snažíme sa ponúkať kvalitné riešenia za výhodné ceny, pre uspokojenie potrieb čo najširšieho spektra zákazníkov a používateľov. 

Adresa a kontaktné údaje:
Web Web v.o.s.
Čilistovská 588/3
Šamorín 93101


IČO: 44 734 921
DIČ: 202 283 5188

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel: Sr, Vložka číslo: 10076/T

e-mail: webweb@webweb.sk

Bankové spojenie:
Tatra banka a.s.
Č. účtu: 2923827195/1100


Konatelia:
Ing. Kvarda Peter, PhD.                    tel. č.: +421 911 767676
Ing. Kvardová Andrea                       tel. č.: +421 903 419310