Ponúkame komplexné webové riešenia, ktoré zahŕňajú analýzu požiadaviek zákazníkov, návrh najoptimálnejšieho riešenia a realizáciu tohto riešenia za najvýhodnejších podmienok pre zákazníka. Pomôžeme Vám zorientovať sa v množstve informácií a vyberieme pre Vás najvhodnejšie riešenie, ktoré Vám nakoniec môžeme aj zrealizovať.


Všetky služby ponúkame aj formou weblearning-u, čo predstavuje optimálne riešenie pre zákazníka, kde za cenu bežného školenia Vám produkt vytvoríme alebo upravíme a súčasne sprevádzkujeme alebo zabezpečíme podporu na dobu jedného roku zadarmo. Ak Vás možnosť weblearning-u zaujala navštívte našu stránku www.weblearning.eu, kde nájdete viac informácií aj samotné ceny.


Neexistuje požiadavka súvisiaca s webovými službami, ktorú by sme neboli schopný realizovať. Či sa jedná o vytvorenie
nájdeme pre Vás najvýhodnejšie riešenie, ktoré ponúka internet a zrealizujeme ho za najvýhodnejšie ceny.


Pri realizácii konkrétnych riešení sa snažíme v maximálnej miere využívať dostupné prostriedky internetu, ktoré poskytujú renomovaný poskytovatelia bez poplatkov alebo za primerané ceny. Nemusíte strácať čas hľadaním optimálneho riešenia, či štúdiom existujúcich webových nástrojov, ktoré potrebujete použiť jednorazovo. My urobíme túto prácu namiesto Vás, pričom využijeme naše dlhoročné skúsenosti na nájdenie optimálneho riešenia pre splnenie Vašich požiadaviek.