Firemný profil na sociálnych sietiach

Pokiaľ sa chce v súčasnosti nejaká spoločnosť alebo internetová stránka presadiť v zahraničí alebo aj v rámci Slovenska, je nevyhnutnou podmienkou účasť spoločnosti na sociálnych sietiach a ich aktívna aktualizácia súvisiaca s vývojom spoločnosti či jej produktov. Tieto sociálne stránky sú následne prepojené na internetovú stránku spoločnosti.

Cieľom týchto stránok je vlastne vytvorenie komunity používateľov, ktorí sú navzájom prepojení práve stránkami na sociálnych sietiach. Sociálne siete taktiež slúžia okrem informovania tejto komunity ohľadne noviniek aj ako spätná väzba zákazníkov spoločnosti na poskytované služby či produkty. Dôležitým faktom je aj sledovanie týchto činností spoločnosti vyhľadávacími službami (napr. Google), ktoré preferujú "sociálne" aktívne spoločnosti práve pred neaktívnymi.

Naše služby ohľadne sociálnych sietiach slúžia na vytvorenie profilov na týchto sietiach na základe požiadaviek zákazníka. Samozrejme súčasťou úspechu firmy je aj následná pravidelná aktualizácia týchto profilov, pri ktorých Vám môžeme poradiť postup a dôležité pravidlá, ktoré je vhodné dodržiavať. Samozrejmosťou je aj následné prepojenie týchto profilov na oficiálnu webovú stránku spoločnosti. 


 Vytvorenie firemných profilov na sociálnych sietiach  pre cenník kliknite sem
 Weblearning pre vytváranie firemných profilov  na sociálnych sietiach
(školenie, vytvorenie a technická podpora pri prevádzke)
 pre cenník weblearning-u
kliknite sem