Konzultácie a poradenstvo

Prvá konzultácia je bezplatná!

Veľmi radi Vám pomôžeme alebo poradíme aj vtedy pokiaľ máte pochybnosti v súvislosti s možnosťami realizácie Vašich požiadaviek alebo správneho výberu spôsobu ich realizácie. Konzultácie poskytujeme vo všetkých oblastiach ohľadne informačných technológií  súvisiacich s oblasťou webových služieb, alebo službách popísaných na našich stránkach.

Pokiaľ by ste mali záujem využiť naše konzultácie v širšom rozsahu, veľmi radi sa s Vami dohodneme na podmienkach v závislosti od rozsahu požadovaných služieb. Pokiaľ máte otázky neváhajte nás kontaktovať.

Základnú hodinovú sadzbu pre konzultácie a poradenstvo nájdete v našom cenníku.