Optimalizácia pre mobily
Optimalizácia pre mobily, je úplne nová disciplína, ktorá sa postupne dostáva do povedomia. Moderné mobily, smartfóny a tablety majú jednu výhodu, že dokážu zobraziť stránky vďaka veľkému rozlíšeniu displeja prakticky rovnakým spôsobom ako osobné počítače. Problém je však pri mobiloch ten, že majú nepomerne menšiu obrazovku ako štandardné monitory (väčšinou 3 až 5 palcov t.j. 8 až 13 cm širokú uhlopriečku). Pri takejto veľkosti obrazovky je dosť nepraktické neustále zväčšovanie a zmenšovanie zobrazovanej časti a posúvanie na všetky strany.

Pre pohodlnejšie "browsovanie" v mobile bola vymyslená optimalizácia pre malé obrazovky (mobily), ktorá spočíva v zobrazovaní informácií na mobile tak, aby nebolo potrebné posúvať sa horizontálne (zľava doprava a späť) a zväčšovať obrazovku pre prečítanie textu.

Na dosiahnutie tohto cieľu je možné použiť rôzne spôsoby. Google odporúča použiť jednu stránku pre mobily aj monitory s tým, že optimalizácia je vykonaná iba zmenou CSS štýlu a nie zmenou HTML kódu. Rozlíšiť mobil od monitoru bolo možné napríklad na základe rozlíšenia. Pri najnovších smartfónoch to však už neplatí, keďže majú rovnaké rozlíšenie ako kvalitné monitory. Tu existujú nástroje, ktoré na základe pristupujúceho zariadenia dokážu rozlíšiť o čo ide. Pokiaľ sa optimalizácia nedá vyriešiť iba zmenou CSS štýlu, je možné meniť rozloženie stránky aj pomocou premenlivého HTML kódu. Treťou možnosťou je vytvorenie samostatnej nezávislej stránky pre mobily s tým, že stránka je rozlíšená aj menom (napr.: m.stranka.sk). Toto riešenie, aj keď je v súčasnosti asi najviac používané, nie je úplne ideálne, lebo sa používa iná adresa (môže byť problém pri odkazovaní na stránku) a duplicitný kód (všetko sa musí robiť dva krát). Na druhej strane je výhoda to, že nie je potrebné meniť pôvodnú stránku (najmä pri rozsiahlych portáloch) a môžete sa sústrediť iba na zjednodušenú mobilnú verziu.

Rozsah zmien, ktoré je potrebné vykonať, je veľmi závislé od typu stránky a rozhodnutia, ktorou metódou sa stránka upraví. Tím pádom aj náklady na tieto zmeny závisia od rozsahu zmien. Vzhľadom na rastúci trend využívania mobilov pri používaní internetu, je však iba otázkou času, kedy bude nevyhnutné upraviť si stránku aj pre mobily, pokiaľ chce spoločnosť ostať konkurencie schopná na internete.

Pre optimalizáciu pre mobily formou weblearning-u (školenie, úprava a podpora za cenu bežného školenia), kliknite sem.