Weblearning (individuálne školenia)

Čo sú individuálne školenia na mieru, tzv. WebLearning?


WebLearning je špeciálna forma školenia kde sa snažíme využiť individuálny prístup so zahrnutím školenia súčasne s vytvorením užitočného produktu.

Súčasťou sú aj doplnkové služby po školení, ako napr. prevádzka webového servera (prvý rok v cene weblearningu) alebo e-mailová či telefonická podpora v prípade potreby.

Individuálny prístup taktiež znamená, že sa snažíme zákazníkovi vyjsť v ústrety, t.j. neobmedzujeme počet školených osôb minimálnym počtom, školenie môžeme v prípade potreby vykonať priamo u Vás, oblasť školenia nie je presne obmedzená a môžete si ju počas školenia prispôsobovať.

Ako príklad, by sme mohli uviesť jednoduchú webovú stránku. Ak sa rozhodnete absolvovať náš WebLearning, naučíme Vás ako vytvoriť web-stránku pomocou nástroja, ktorý je pre Vás najvhodnejší (napr. webové stránky Google), spolu s Vami Vám stránku alebo časť stránky vytvoríme a sprevádzkujeme na našom web-hostingu po dobu jedného roka zadarmo (pokiaľ budete mať záujem ostať u nás aj po uplynutí jedného roka spoplatňujeme web-hosting našim štandardným cenníkom).

Pokiaľ chcete zistiť aké druhy školení - weblearningov poskytujeme, kliknite na našu ponuku.

Viac informácií ohľadne weblearningu nájdete na našej stránke venovanej výhradne weblearningom.

Lektorka: Ing. Andrea Kvardová,     kvardova.andrea@gmail.com            +(421)903419310