Webové aplikácie

Webové aplikácie sú vlastne aplikácie s najrôznejšou funkčnosťou, ktoré v prevažnej miere využívajú zložitejšie technológie ako programovací jazyk na strane servera (napr. PHP, Java, ...), na strane klienta (napr. Java applet, Javascript, ...) a databázu na správu údajov (napr. MySQL, PostgreSQL, ...). Tieto webové aplikácie sú prevádzkované priamo na webovom serveri a pre prácu používajú štandardné webové prehliadače (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, prehliadače v mobilných zariadeniach a pod.).

Tieto aplikácie sú vytvárané špeciálne pre daný účel na žiadosť zákazníka. Ich rozsah je väčší a vytvorenie takýchto aplikácií trvá v niektorých prípadoch aj niekoľko mesiacov. My používame na vývoj takýchto aplikácií technológiu PHP s databázovým serverom MySQL, prevádzkovaných na platforme Linux a webovým serverom Apache.

Cena vyvíjanej webovej aplikácie závisí od rozsahu prác. V prípade ak máte záujem o ďalšie informácie ohľadne webových aplikácií a cien, prosím kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.

Ak máte záujem o weblearning pre webové aplikácie (školenie, vytvorenie a prevádzka v jednom) kliknite sem.

Referencie:
www.ownexams.com, www.webtesty.sk, kurzy.weblearning.eu
OwnExams.com
OwnExams.com - Web Web, v.o.s.

WebTesty.sk
 WebTesty.sk - Web Web, v.o.s.

Elektronické kurzy
Kurzy Weblearning.eu - Web Web, v.o.s.